Europe House Talks - nova platforma saradnje EU i BiH - Europe House

Mladi aktivisti, kreatori promjena, umjetnici, kulturni djelatnici i mladi evropski ambasadori pridružili su se jučer šefu Delegacije Evropske unije i specijalnom predstavniku EU u BiH ambasadoru…