O nama

Dobrodošli u Europe House!

Europe House je dugoročni komunikacijski projekat Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koji zamjenjuje EU info centar u BiH, sa centralnim uredom u Sarajevu (Europe House) i mrežom Europe House info pointa širom Bosne i Hercegovine.

Kao projekat, Europe House  pruža informacije o programima, projektima, institucijama i politikama Evropske unije, kao i o odnosima između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

Aktivnosti Europe House uključuju organizaciju informativnih i inspirativnih događaja širom BiH, s ciljem promocije evropskih vrijednosti u BiH.

Europe House Sarajevo:

  • višenamjenski, multimedijalni centar smješten u srcu Sarajeva
  • mjesto kreativnosti i stvaranja inovativnih, progresivnih ideja, sa posebnim fokusom na mlade
  • izvor vjerodostojnih informacije u vezi sa EU koje se mogu pronaći i u biblioteci i kroz multimedijalni edukativni sadržaj 
  • prostor u kojem se promoviše EU u BiH kroz dinamične i kreativne događaje organizirane u partnerstvu sa projektima i inicijativama koje podržava Evropska unija ili koji su EU orijentisani u vidu radionica, izložbi, konferencija, performansa, projekcija, itd. 
  • centar za stvaranje i distribuciju sadržaja za nove medije i online komunikacije

 

Europe House booking form

 

Poslovna zajednica Civilno društvo Kultura Obrazovanje
EkoLogično EUzaBiH Mladi