Photo BiH

Asocijacija za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu AUF BiH) zasniva svoje postojanje na osnovama Udruženja fotografa Bosne i Hercegovine formiranog 13....