Otvaranje Dana evropskog filma u Sarajevu u kinu Meeting Point. Tradicionalni dani evropskog filma (10. – 19. maj) organizovani u saradnji sa EUNIC-om i EU MS

10. maj, Sarajevo

10. maj, Sarajevo