Tomorrow’s Visionaries @Europe House – interaktivno popodne u Europe House

Danas smo mladim liderima iz Bosne i Hercegovine pružili priliku da se kroz jedinstvenu platformu uključe u sadržajne razgovore sa evropskim ambasadorima.9. maj, Sarajevo

Danas smo mladim liderima iz Bosne i Hercegovine pružili priliku da se kroz jedinstvenu platformu uključe u sadržajne razgovore sa evropskim ambasadorima, te omogućili dinamičnu razmjenu i podsticanje diskusija o ključnim temama vezanim za evropske integracije i budućnost Bosne i Hercegovine.U inovativnom okruženju, srednjoškolci su sa evropskim ambasadorima učestvovali u sesijama „brzog mentorstva“ i dobili vrijedne uvide i perspektive, kroz kratke ali upečatljive razgovore.

#DanEurope :blue_heart::yellow_heart: #OduvijekuSrcuEurope :flag-eu: :handshake: :flag-ba: #EuropeHouseTalks #EuropeInTheHouse