Europe House je dugoročni komunikacijski projekat Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koji zamjenjuje EU info centar u BiH, sa centralnim uredom u Sarajevu (Europe House) i mrežom Europe House info pointa širom Bosne i Hercegovine.

Kao projekat, Europe House  pruža informacije o programima, projektima, institucijama i politikama Evropske unije, kao i o odnosima između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

Aktivnosti Europe House uključuju organizaciju informativnih i inspirativnih događaja širom BiH, s ciljem promocije evropskih vrijednosti u BiH.

Sarajevo

Europe House u Sarajevu
+387 (0)33 207 401
+387 (0)33 207 402
info@europehouse.ba

Europe House biblioteka
+387 (0)33 207 402

Banja Luka

Europe House Info Point
+387 (0)51 211 870
banjaluka@europehouse.ba

Brčko

Europe House Info Point
+387 (0)49 951 050
brcko@europehouse.ba

Mostar

Europe House Info Point
+387 (0)36 320 137
mostar@europehouse.ba