Posjeta ambasadora država članica EU Jablanici i Konjicu

Zajedno sa ambasadorima zemalja članica #EU u #BiH, mladima, aktivistima, poslovnom zajednicom i građanima proslavili smo našu kulturnu baštinu, umjetnost i potencijal BiH!7-8. maj, Jablanica-Konjic

#DanEvrope u Jablanici i Konjicu! Zajedno sa ambasadorima zemalja članica #EU u #BiH, mladima, aktivistima, poslovnom zajednicom i građanima proslavili smo našu kulturnu baštinu, umjetnost i potencijal BiH! Posjetili smo muzeje, razgovarali sa mladim aktivistima, uživali u ljepotama prirodne i kulturne baštine Hercegovine. Iz srca BiH još jednom smo istakli da je Bosna i Hercegovina oduvijek u srcu Evrope!
#EvropaZaKulturu #DanEvrope :blue_heart: :yellow_heart: #EUzaBiH :flag-eu: :flag-ba: #OduvijekuSrcuEvrope :flag-eu: :handshake: :flag-ba: