Europe House je dugoročni komunikacijski projekat Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koji zamjenjuje EU info centar u BiH, sa centralnim uredom u Sarajevu (Europe House) i mrežom Europe House info pointa širom Bosne i Hercegovine.

Kao projekat, Europe House  pruža informacije o programima, projektima, institucijama i politikama Evropske unije, kao i o odnosima između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

Aktivnosti Europe House uključuju organizaciju informativnih i inspirativnih događaja širom BiH, s ciljem promocije evropskih vrijednosti u BiH.