Europe House Presents: TRAVEL TO THE PAST IN VIRTUAL REALITY

Od 2005. godine istraživači iz laboratorije Sarajevo Graphics Group (SGG) , osnovane na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu...