Film for Future

Međunarodni festival dokumentarnog filma za klimatsku akciju #FilmsForFuture ima za cilj skrenuti pažnju na goruće probleme klimatskih promjena i zagađenja okoliša u svijetu, a posebno u Bosni i Hercegovini, pozvati ljude na dijalog o globalnim, regionalnim i lokalnim izazovima i pozvati na brzo djelovanje. Projekt EUNIC klastera Bosne i Hercegovine provodit će se 2024. godine u suradnji s lokalnim ekološkim organizacijama, stručnjacima za okoliš i klimatskim aktivistima u maju u Zenici, u septembru u Tuzli i Višegradu te u novembru u Sarajevu.